การสำรองข้อมูล และการนำข้อมูลกลับมาใช้งาน

    การสำรองข้อมูลมีวิธีการแบบ Copy และ Paste ทั่วไป โดยโปรแกรมและข้อมูลทั้งหมด จะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ TTSOFTตำแหน่ง C: (C:\TTSOFT)
        ตัวอย่างเช่น ต้องการสำรองข้อมูลเก็บไว้ใน Handy Drive ในที่นี้กำหนดให้ Handy Drive เป็น Drive F: มีขั้นตอนดังนี้
         * 1. Copy TTSOFT ตำแหน่ง C: ดังภาพ


         * 2. คลิกเมาส์ทางขวาที่ Folder TTSOFT เลือก Copy


         * 3. เปิด Handy Drive (F:) คลิกเมาส์ทางขวาเลือก Paste
    การนำข้อมูลที่สำรองกลับมาใช้งาน 
        ตัวอย่างเช่น สำรองข้อมูลเก็บไว้ใน Handy Drive ในที่นี้กำหนดให้ Handy Drive เป็น Drive F: มีขั้นตอนดังนี้
         * 1. เลือกตำแหน่งที่สำรองข้อมูลเก็บไว้ (Drive F:) ดังภาพ


         * 2. คลิกเมาส์ทางขวาที่ Folder TTSOFT เลือก Copy


         * 3. เลือก Drive C: คลิกเมาส์ทางขวาเลือก Paste        *** ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนที่จะนำข้อมูลเขียนทับ เนื่องจากเมื่อเขียนทับแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับได้ ***